|

درباره ما

چشم اندازها و سیاست ها

گروه پارس با توانایی تولید بالا و پرسنل ماهر و نیز تعیین اهداف برای دستیابی به اهداف، اهداف تعیین شده و چشم انداز قطعی آینده را تعیین کرده است. البته، برای رسیدن به این اهداف، ما باید به یک سیاست نگاه کنیم و از نگاه ما به آینده بهره مند شویم. دستیابی به اهداف آینده و رسیدن به خط کشیده شده، نیازمند همکاری و همکاری همه نیروهای گروه است و واضح است که مدیریت و افرادی که مسئول هستند، دیدگاه درستی از آینده پارس و انجام بهترین آنها را دارند برای برآوردن مشتریان. بنابراین، پارس گروه یک برنامه کوتاه مدت برای دستیابی به هدف خود برای تولید و استفاده از حداکثر قدرت خود در بخش چرم و کفش توسعه داده است.

گروه صنعتی پارس
چشم انداز و خط مشی
زیرساخت ها
گواهینامه و افتخارات
سوالات متداول

اینستاگرام
تلگرام
آپارات

خبرنامه الکترونیکی